Sint-Monika
Dagverzorgingscentrum van het vzw Huize Sint-Monika
Brusselse Zorggroep Eclips

DSC_0202

Spiegelstraat 37
1000 Brussel
Tel. : 02 545 60 63 – 0473 52 31 04
Fax : 02 512 04 62
Verantwoordelijk : Lorraine LÉONARD – lorraine.leonard@huizesintmonika.becsj-cdv@sintmonika.be
Website : www.huizesintmonika.be
Dagprijs : 25,64 € / jour
Open van maandag tot en met vrijdag tussen 8u30 en 17u behalve feestdagen
Erkenningsnummer RIZIV : 75700184

Presentatie van het centrum

Huize Sint-Monika vzw heeft een dagverzorgingscentrum in het hartje van het Bruisende Brussel.

Wij wensen wij al onze bezoekers enerzijds warm en zorgzaam te begeleiden en te verzorgen en anderzijds hen te laten genieten van allerlei activiteiten en uitstappen.

Onze binnentuin zorgt voor de rustgevende noot.

Als u geïnteresseerde bent, bezoekt onze website of neemt contact met ons.

Types van patiënten of behandelde pathologieën

Ons centrum is gespecialiseerd in het onthalen en begeleiden van personen bij wie een diagnose van de ziekte van Alzheimer werd gesteld, of een aanverwante ziekte.

Door middel van therapeutische opvolging en dagelijkse verzorging, bieden wij personen met dementie de mogelijkheid om thuis te blijven wonen.

Onze werking draagt bij tot het behoud van de resterende cognitieve en fysische functies, en tevens van de sociale banden. Wij bieden de persoon en zijn mantelzorgers eveneens psycho-sociale steun aan.

Dienstverlening

Wij werken in transdisciplinariteit. Ons team is samengesteld uit een verantwoordelijke (van opleiding ergotherapeute), een verpleegkundige, twee zorgkundigen, een ergotherapeute, een kinesitherapeute en een psychologe. Wij laten ons eveneens adviseren door een externe neuroloog in onze dagelijkse praktijk, om zo een begeleiding te kunnen voorstellen aangepast aan de noden van elkeen.

Voor mensen die het wensen wordt ook de mogelijkheid geboden om van de diensten van de kapper of pedicure gebruik te maken. Deze diensten gebeuren enkel op afspraak elke dinsdag en donderdag en gaan door in het Huis zelf.

Het team komt wekelijks samen tijdens vergaderingen om de begeleiding te organiseren, en om samen het “levensproject” van elke bezoeker (dit is de naam die we geven aan de mensen die wij onthalen) te handhaven en te herbekijken (interessevelden, noden, de uitvoering van het project …)

Wij beschouwen familie en mantelzorgers eveneens als partners in de zorg.

Door regelmatige contacten (telefonisch, per mail …), proberen we banden te smeden tussen het centrum, de mantelzorgers en de verschillende zorgnetwerken die de persoon omringen (huisarts, specialist, thuiszorg, begeleiding aan huis, ziekenhuizen, …)

De voorgestelde begeleiding in het centrum bestaat uit individuele activiteiten of activiteiten in groep. De gezamenlijke activiteiten verschillen van dag tot dag maar herhalen zich van week tot week. Door deze structuur, geven wij de mogelijkheid aan de bezoekers om te kiezen welke dag ze komen in functie van hun interesseveld en hun noden.

Het centrum is geopend van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 17 uur. Elke dag worden er gemiddeld 15 bezoekers onthaald tussen 8.30 en 15.30 uur. Voor een beter comfort van de bezoekers, vragen wij dat zij minstens 2 maal per week komen.

Wij werken samen met twee vervoersdiensten zodat mensen thuis kunnen opgehaald worden en op het einde van de dag weer teruggebracht. Het vervoer is ook aangepast aan personen met een beperkte mobiliteit. De vervoersdiensten bedienen de 19 gemeentes van Brussel.

Voorbeelden van voorgestelde activiteiten

Hieronder vindt u de vaste planning van de voorgestelde activiteiten. Om aan de noden en de verwachtingen van iedereen te beantwoorden, worden uitstappen, individuele activiteiten en activiteiten in kleine groepjes gepland rond deze vast planning.

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
8u30-10uOnthaal van de bezoekers en ontbijtOnthaal van de bezoekers en ontbijtOnthaal van de bezoekers en ontbijtOnthaal van de bezoekers en ontbijtOnthaal van de bezoekers en ontbijt
10u-11uActualiteitKeukenActualiteitActualiteitActualiteit
11u-12uCognitieve en fysische stimulatieActualiteit
 • Cognitieve en fysische stimulatie
 • Individuele therapeutische begeleiding
Cognitieve stimulatie en geheugentraining
 • Expressie-activiteit
 • Koken in groep
12u-13uMaaltijdMaaltijdMaaltijdMaaltijdMaaltijd
13u-14uRustpauzeRustpauzeRustpauzeRustpauzeRustpauze
14u-15u
 • Gezelschapsspelen
 • Individuele kinesitherapeutische behandeling
Cognitieve stimulatie en geheugentrainingMuzikale activiteit
 • Artisanale activiteit
 • Gespreksgroep (1 keer om de 14 dagen)
Gymnastiek
15u-15u30Koffie en afsluiten van de dagKoffie en afsluiten van de dagKoffie en afsluiten van de dagKoffie en afsluiten van de dagKoffie en afsluiten van de dag

Het centrum “Sint-Monika” contacteren

  Naam*

  E-mail*

  Telefoon*

  Postcode*

  Bericht*

  Velden met * nodig zijn.