De Heuvel
Dagverzorgingscentrum van het OCMW
van Sint-Lambrechts-Woluwe

la-colline

Karretstraat 27
1200 Sint-Lambrect-Woluwe
Tel. 02 777 76 07
Fax 02 779 16 33

Verantwoordelijke : Sophie DEGROOTE – colline@cpas.woluwe1200.be

Website : www.cpas1200.be
Dagprijs : 22 € / dag
Open van maandag tot donderdag van 8u00 tot 16u30 behalve op feestdagen
Erkenningsnummer RIZIV : 75700877

Presentatie van het centrum

Het Dagverzorgingscentrum “De Heuvel” gelegen te Sint- Lambrechts- Woluwe stelt u een multidisciplinaire ten lasteneming voor tijdens de dag ( ergotherapeut, verpleegster, hulpverplegenden).

De ploeg ontvangt u in een warme familiale omgeving van maandag tot donderdag van 8u00 tot 16h30 en op vrijdag van 9u tot 16u30.

Het voorziene vervoer kan het traject tussen uw woonplaats en het Centrum verzekeren (gemeente Sint- Lambrechts- Woluwe en aanpalende gemeenten).

De doelstellingen van ons Dagverzorgingscentrum ten opzichte van afhankelijk bejaarde personen, zijn veelvuldig; de instandhouding thuis ondersteunen, de bejaarde personen helpen om een maximum aan autonomie op fysisch en mentaal vlak te behouden, de socialisatie onderhouden en samenwerking met verschillende interveniërende thuis bevorderen.

De dagen zijn geritmeerd door groepsactiviteiten aangepast aan de individuele moeilijkheden. Wij stellen fysieke, cognitieve en creatieve activiteiten voor welke het behoud voor uw mogelijkheden als doel hebben. Wekelijkse uitstappen worden u eveneens voorgesteld.

De kostprijs bedraagt 20.14€ per dag (maaltijd, versnaperingen en uitstappen inbegrepen) 3€ per traject binnen Sint- Lambrechts-Woluwe en 4.5€ voor de aangrenzende gemeenten.

Types van patiënten of behandelde pathologieën

Het Dagverzorgingcentrum “De Heuvel” van het OCMW Sint- Lambrecht- Woluwe ontvangt personen die een fysieke en of psychische afhankelijkheid vertonen.

Wij ontvangen voornamelijk personen met cognitieve en fysieke moeilijkheden.

Zo als patiënten met de ziekte van Alzheimer, Parkinson, gevolgen van vasculaire cerebrale e.a. ongevallen.

De ten lasteneming in het Dagverzorgingscentrum is geregeld volgens voorschriften door het RIZIV dit is waarom het opnamedossier (beschikbaar op deze site) ingevuld door de behandelend geneesheer of de specialist u zal worden gevraagd.

Dienstverlening

Het Dagverzorgingscentrum “De Heuvel” verzekert de volgende diensten :

 • Verpleegkundige zorgen (verbanden, beheer van geneesmiddelen, enz…) hygiënische zorg.
 • Warme maaltijd aangepast aan de pathologie bereid in onze instelling en klaargemaakt onder toezicht van een diëtiste op meerdere momenten van de dag zullen u ook versnaperingen worden aangeboden.
 • Sociale ondersteuning en begeleiding voor gebruikers maar eveneens voor de omgeving.
 • Activiteiten fysieke, cognitieve, ontspannings, creatieve, manuele culturele, enz….

Alle voorgestelde activiteiten worden opgezet door de multidisciplinaire ploeg en zijn aangepast in functie van de individuele moeilijkheden die zich voordoen bij de patiënt.

 • Mogelijkheid om verzorging te ontvangen van een pedicure en toegang te hebben tot het kapsalon gelegen in de lokalen van het Sint- Lambrechtstehuis (bescheiden prijzen).
 • Mogelijkheid te genieten van een aangepast vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit tussen het dagverzorgingscentrum en thuis. Dit vervoer is georganiseerd in Sint- Lambrechts- Woluwe en de aangrenzende gemeenten.
 • Organisatie van de verjaardagen van de gebruikers, en kerstmarkt, en jaarlijkse barbecue, vieruurtjes voor de naasten, enz…

Voorbeelden van voorgestelde activiteiten

Ziehier het verloop van een dag binnen het Dagverzorgingscentrum “De Heuvel”:

 • 8u30: Aankomst van de gebruikers. Individuele ten lasteneming.
 • 10u-10u30: Versnaperingen en actualiteiten.
 • 10u30-11u15: Groepsactiviteiten.
 • 11u30-12u45: Maaltijd.
 • 12u45-14u: Ontspanningsmoment, rust voor deze die het wensen en Tv journaal voor de anderen.
 • 14u-14u30: Versnapering.
 • 14u30-15u30: Groepsactiviteit.
 • 15u30-16u30: individuele activiteiten.

Ziehier, de activiteiten die worden voorgesteld in het Dagverzorgingscentrum “ De Heuvel”:

 • Cognitieve activiteiten die als doel hebben de intellectuele mogelijkheden te onderhouden zoals woordspelen, geheugenspelen, themadebatten, herinneringen ophalen, enz….
 • Fysieke activiteiten, zoals zachte gymnastiek, valpreventie, petanque, balspellen, relaxatie, enz….
 • Ontspanningsactiviteiten, zoals gezelschapsspelen, creatieve ateliers, culturele uitstappen, bezoeken, inter-generatie activiteiten, zingen, enz…
 • Ateliers welzijn, manicure, gerichtsverzorging, relaxerend bad, enz…

De activiteiten zijn gevarieerd en aangepast aan de voorliefde van de personen die naar het Dagverzoringscentrum komen.

Het centrum “De Heuvel” contacteren

  Naam*

  E-mail*

  Telefoon*

  Postcode*

  Bericht*

  Velden met * nodig zijn.