Persoonlijke levenssfeer en cookies

Principes die betrekking hebben op het verzamelen van persoonlijke gegevens

De toegang tot informatie, beschikbaar op of via de website, gebeurt in principe zonder dat men daarvoor persoonlijke gegevens, zoals naam, postadres, mailadres … moet verstrekken.

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat persoonlijke informatie, vooral contactgegevens, aan de gebruiker wordt gevraagd, met het oog op het bekomen van bijkomende diensten (een vraag om informatie of demonstratie, abonnement op een nieuwsbrief, …). In dat geval wordt de gebruiker vooraf verwittigd en worden de gegevens behandeld conform aan de bepalingen van de wet van 8 december 1992, m.b.t. het behandelen van persoonlijke gegevens. Concreet betekent dit het volgende:

Verantwoordelijke van de behandelingen

Alle vragen i.v.m. de bescherming van het privé-leven op de website, kunnen ons gesteld worden via het postadres vermeld op de website.

Gebruik van informatie voor statistische doeleinden m.b.t. het surfgedrag

Wanneer u de website opent, verzamelen de geconsulteerde servers automatisch volgende gegevens :

Deze informatie wordt enkel bewaard met het oog op het tellen van het aantal bezoekers op de verschillende onderdelen van de website, om daar verbeteringen aan te brengen.

Gebruik van cookies

Met de bedoeling uw surfgedrag op deze website te vergemakkelijken en het technisch beheer te optimaliseren, kan de website occasioneel gebruik maken van « cookies ».

Een « cookie » is een klein informatiedeeltje dat bewaard wordt door een website op de webbrowser van uw computer. Deze « cookie » kan teruggehaald worden op het moment dat u later dezelfde website bezoekt. Deze « cookie » kan enkel door de website gelezen worden die het heeft aangemaakt. De website gebruikt « cookies » voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeur op te slaan voor een bepaald soort informatie. Zo moet u niet telkens opnieuw dezelfde gegevens intikken als u onze website bezoekt.

De meeste « cookies » werken enkel in de tijd van een sessie of bezoek. Geen enkel van deze cookies bevat informatie waardoor u telefonisch, per mail of per post zou kunnen gecontacteerd worden. Het is eveneens mogelijk om uw browser zodanig te configureren, dat u telkens verwittigd wordt wanneer een « cookie » wordt aangemaakt, of om hun registratie te verhinderen.