Herfstzon
Dagverzorgingscentrum van de gemeente van Anderlecht

CSJ Soleil Automne

Weeshuisstraat 30 bus 79
1070 Anderlecht
Tel. 02 523 58 06
Verantwoordelijke : Sabine HEYMANS – centrejour@anderlecht.brussels
Site van de VZW Seniors Service Anderlecht : www.ssa-anderlecht.be
Dagprijs : 18,05 € / dag
Open van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u behalve op feestdagen
Erkenningsnummer RIZIV : 75700481

Presentatie

Een naaste met degeneratieve dementie (zoals alzheimer) thuis verzorgen is niet gemakkelijk en kan zowel de dagelijkse organisatie als het gezinsleven sterk onder druk zetten.

Het dagverzorgingscentrum herfstzon helpt en ondersteunt in dit proces.
 Het is geopend van maandag tot vrijdag van 8u tot 16u, behalve op feestdagen.

Wij verwelkomen de zieke persoon gedurende de dag in een aangepaste infrastructuur, die professioneel, warm en vriendelijk is.

Onze doelstellingen :

 • Er voor zorgen dat de zieke thuis kan blijven wonen ;
 • De mantelzorger bijstaan zodat deze nog van vrije tijd kan genieten en dagtaken kan doen.

Wij bieden het volgende aan :

 • Een plek die zich op het fysieke en psychologische welzijn richt waar iedereen in het licht van zijn verleden en zijn sociale omgeving word aanvaard ;
 • De begeleiding passen van iedereen in functie van de lichamelijke en geestelijke gezondheid ;
 • Individuele of groepsactiviteiten om cognitieve en fysieke vermogens te stimuleren. We helpen iedereen om zijn eigen identiteit te vinden, zijn zelfbeeld te herstellen, uit zijn isolement te komen, zich open te stellen voor anderen, zijn verlangens uiten en sociale banden herop te bouwen.

Onze geschiedenis :

Het centrum werd op 3 augustus 1992 opgericht en wordt beheerd door de vzw Senioren Dienst Anderlecht.

In januari 2003, werd het centrum goedgekeurd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor 25 plaatsen per dag. Momenteel is het het grootste in het Brussels gewest.

Sinds 2008, maakt het deel uit van het kader van het gemeentebestuur van Anderlecht.

Criteria

Het dagverzorgingscentrum biedt een gespecialiseerde dagopvang aan voor dementerende personen van type alzheimer of aanverwante.

Toelatingsvoorwaarden :

 • een vastgestelde diagnose van dementie door een specialist (neuroloog, psychiater of geriater) ;
 • thuis wonen ;
 • op het grondgebied van het Brussels gewest wonen

Diensten

Er wordt een participatie van 18.05€ per dag gevraagd (variabele forfaitaire tussenkomst bij de meeste mutualiteiten) en is inclusief voor de resident :

 • onthaal van 8 tot 16u ;
 • het vervoer heen en terug afhankelijk van de geografische ligging en de beschikbare plaatsen in onze 3 minibussen die geschikt zijn voor rolstoelvervoer ;
 • 2 maaltijden per dag inclusief drankjes naar believen ;
 • 2 groepsactiviteiten geanimeerd door de ergotherapeut, kinesitherapeut en psychomotoricus ;
 • individuele begeleiding door de psychomotoricus en ergotherapeut ;
 • hygiënezorg door een zorgkundige en verpleegkundigen ;
 • voorbereiding en toediening van de medicatie door 2 verpleegkundigen (voorgeschreven medicijnen en behandelingen zijn ten laste van de bewoner) ;
 • het incontinentiemateriaal, eenvoudige verbanden en voor injectie (behalve insuline spuiten en niet-terugvorderbare huiddesinfectiemiddelen) en ook voor het toilet (behalve wegwerpscheerapparaten) ;
 • het advies van onze consulterende psychiater.

Voor de mantelzorgers, is het centrum een plek voor ontmoeting, informatie, luisteren en begeleiding.
Het zorg- en therapeutisch team is tevens tijdens de openingsuren telefonisch bereikbaar.
Thuisbezoek is mogelijk door de ergotherapeut op aanvraag van de mantelzorger zodat hij de moeilijkheden omtrent het thuis wonen kan bespreken (moeilijkheden bij het verplaatsen, onzekerheid ’s nachts,…).

De opvang van de residenten is verschillend met een minimale aanwezigheid van 2 keer per week teneinde een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen en een optimaal resultaat te verkrijgen.

Het team is multidisciplinair en bestaat uit: een consulterend psychiater, twee ergotherapeuten, een kinesitherapeut-ergotherapeut,  een psychomotoricus, twee verpleegkundigen, een zorgkundige, een maatschappelijke werker en chauffeurs van de VZW “Seniors Service Anderlecht”.

Hoe verloopt het onthaal praktisch?

 • De families nemen meestal een eerste telefonisch contact op om informatie te verkrijgen. Zij worden doorgestuurd door hun behandelende geneesheer, de sociale dienst van een ziekenhuis, allerlei organisaties die rond alzheimer werken, mutualiteiten en via andere kanalen ;
 • Als er geen wachtlijst bestaat en als de diagnose al gesteld is, wordt een afspraak genomen om het dagverzorgingscentrum te bezoeken, een volledig dossier te openen en de datum van de eerste dag van de toekomstige resident te stellen ;
 • Naast de georganiseerde dagelijkse activiteiten, worden de resterende vermogens van de bewoners om de drie maanden beoordeeld (Mini Mental State) ;
 • Een dagelijks zorgplan en wekelijkse teamvergaderingen inzake de ontwikkeling van de interdisciplinaire interventie voor elke bewoner.

Voorbeelden van voorgestelde activiteiten

Alle voorgestelde activiteiten die twee maal daags plaatsvinden zijn gericht om de resterende bevoegdheden te stimuleren, zowel cognitief als fysiek.

 • Cognitieve activiteiten onder de vorm van spelletjes die door de ergotherapeut aangepast worden aan de problemen van onze bevolking en die het geheugen, de communicatie, de verbale en niet-verbale expressie, het geheugen, en het onder woorden brengen stimuleren ;
 • Actualiteitsgroep/ muzikale stimulatie en beluistering van muziek/ verhalen vertellen/ DVD documentaire met verschillende thema’s… ;
 • Creatieve activiteiten (schilderkunst, tekening, …) ;
 • Turngroep om de motoriek te onderhouden ;
 • Esthetische activiteit met ontspanning, welbehagen en eigenwaarde als doelstelling ;
 • Individuele opvang in functie van meer specifieke problemen.

Het centrum “Herfstzon” contacteren

  Naam*

  E-mail*

  Telefoon*

  Postcode*

  Bericht*

  Velden met * nodig zijn.